Yoga-gurus med skamfilat rykte

Inom yoga finns gurus. Precis som inom hinduismen och buddismen så är gurun en andlig lärare, en person som har en särskild ställning och förtroende. Tyvärr så har det inom yoga flera gånger uppmärksammats att dessa gurus har missbrukar sitt förtroende och blivit anklagade, ibland dömda, för sexuella övergrepp. Det finns säkert de som blivit felaktigt anklagade och i sådana fall finns en advokatbyrå i malmö som arbetar med förtal och andra brottsmål. Det är framförallt inom Haṭha yoga som dessa olika gurus har verkat. Haṭha yoga är en urgammal teknik som hjälper utövaren att få full kontroll över kroppen. Några av de kända gurus som blivit åtalade är John Friend, Kausthub Desikachar, Amrit Desai och K. Pattabhi Jois. Den som är mest känd är Bikram Choudhury som är grundare till Bikram yoga. Det är en yoga-form som utövas i varma rum med 26 fasta positioner. Han blev anklagad i USA 2017 men flydde till Indien så åtalet har aldrig varit uppe i rätten.

Kvinnlig utövare av yoga
Kvinna med hand för munnen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *