Vad är prana spikmatta?

Inom yoga och meditation pratar folk ofta om “prana”, eller livskrafts-energi, men vad innebär det egentligen? Begreppet prana inkluderar allt från dina fysiska andetag till universums energi och energin av skapande. Eftersom att prana innebär skapande av allt som existerar, från känslor till människor och djur, så finns också prana i allt som skapas. Det betyder att prana är synonymt med liv eller livsenergi. Man kan prata om prana både i manifesterad form och omanifesterad form. Omanifesterad form innebär potentiell energi som ännu inte används medan manifesterad prana är en färdig skapelse, till exempel en morot eller ett hus. Så är det också med spikmattor.

En boll av ljus spikmattor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *