Fånga ögonblicken

Det är vanligt med andningsövningar inom mindfulness. Övningarna kan skilja sig från varandra men alla går ut på att vara närvarande i stunden, observera vad som händer utan att försöka ändra på något. Tanken med det är att bli mer uppmärksam och ta vara på stunden medan den varar. Ju mer man tränar, desto mer kan man upptäcka i varje ögonblick. Även om livet består av en lång rad av ögonblick att vara närvarande i behövs balansen mellan nu, då och sen för att livet ska fungera. Dåtid och framtid verkar vara de tidsbegrepp som är lättast att greppa. Ett sätt för att förhålla sig till dem på ett balanserat sätt är att fotografera. För att komma igång kan man besöka en kamerabutik och få hjälp att välja den kamera som passar ens egna behov bäst. Att fotografera kan bli som en metafor för det du tränar dig på under meditationen, att se nuet så som det är, och samtidigt spara en liten bit av dåtiden att se tillbaka på i framtiden.

Kvinna med kamera vid havet